Hitta rätt djurförsäkring

Hundförsäkringar

Hundförsäkringar består som grund av en livförsäkring som ger dig som ägare en engångsersättning ifall hunden skulle avlida innan den uppnått en särskild ålder. En försäkring för veterinär kan ersätta kostnader för undersökning och behandling när hunden blir sjuk eller kanske skadas vid en olycka. Den här försäkringen upphör dock när hunden fyller 8, 10 eller 12 år beroende på hundras och vilket bolag som har valts. Livbeloppet sänks även successivt genom en årlig nedtrappning då hunden blir äldre. Skulle hunden ha dolda fel täcker inte försäkringen detta. Dessa dolda fel kan vara en sjukdom eller skada som fanns när försäkringen tecknades men som aldrig upptäcktes. Tyvärr kan det bli ekonomiska pikar trots att man innehar en veterinärförsäkring och veterinärens ibland nödvändiga resor och förebyggande behandling täcks till exempel inte. I en del bolag måste man dessutom betala 10 eller 25 procent av de ersättningsbara kostnaderna, minus grundsjälvrisken.