Jämför hundförsäkring

Att jämföra hundförsäkring handlar inte bara om att hitta försäkringen med det lägsta priset. Det viktigaste är att fundera igenom vilket försäkringsskydd du vill ha för din hund. Vad planerar du för typ av träning och aktiviteter, eller kommer du att arbeta med din hund?

En hund som du ska arbeta eller tävla med kommer du förmodligen att lägga ner väldigt mycket tid på träning på, och då vill du kanske ha ett ordentligt försäkringsskydd som täcker skador, t.ex tandproblem, och rehabilitering.

Ett högre försäkringsskydd betyder en högre försäkringskostnad. Därför gäller det att noga fundera igenom vilken försäkringskostnad man kan acceptera, och vilka veterinärkostnader man kan klara av vid en eventuell olycka eller sjukdom.

Vad finns det för hundförsäkringar?

Majoriteten av hundförsäkringsbolagen har försäkringspaket av typen liten/mellan/stor som dels har olika maxbelopp på veterinärvård, men som också inkluderar olika tillägsförsäkringar som t ex ersättning för medicin, ersättning för rehabilitering eller ersättning för ordinerat foder.

Det viktigaste när du jämför försäkringar är därför inte att enbart titta på maxbelopp och månadskostnad, utan att också titta på vilka delar som ersätts om en sjukdom eller skada skulle uppstå.

Jämför veterinärvårdsförsäkring

Veterinärvårdsförsäkringen är grunden i alla hundförsäkringar. Den ger dig ersättning för undersökning, behandling och vård på grund av sjukdom eller olycksfall. Behandling och vård måste alltid utföras av en legitimerad veterinär. I de olika försäkringarna finns dock både begränsningar och undantag för olika sjukdomar. Vissa av dem gäller för alla hundar medan andra är rasspecifika.

Majoriteten av bolagen som erbjuder hundförsäkringar, däribland Manypets, Lassie, Agria, Sveland, If och Folksam, har försäkringspaket liten som täcker max 30 000 kr och mellan täcker max 60 000 kr. Bolagens största paket är de som skiljer sig, där If och Moderna täcker 90 000 kr, Agria och Folksam täcker max 120 000 kr, ManyPets och Sveland täcker 140 000 kr och Lassie hela 150 000 kr.

Jämför rörlig självrisk

I alla hundförsäkringar finns en rörlig självrisk. Den rörliga självrisken är en procentsats som du betalar på den summa som är kvar efter att den fasta självrisken är betald. Vid efterkommande besök under självriskperioden betalar du endast den rörliga självrisken.

Av de hundförsäkringar som finns på marknaden är 15 % och 25 % de vanligaste alternativen. Det finns inga försäkringar utan rörlig självrisk.

Hos If är den rörliga självrisken alltid 15 %, hos Folksam är den rörliga självrisken alltid 25 %, Agria har 25 % på sin lilla försäkring och 15 eller 25 % på sin mellan- och stora försäkring. Moderna erbjuder 15%, 20% eller 25%. På försäkringarna hos ManyPets, Lassie kan du själv välja mellan 15 % och 25 %.

Tänk på att maxbeloppet i veterinärvård och rörliga självrisken på sätt och vis hör ihop. Har du valt 150 000 kr i maxbelopp och 15 % rörlig självrisk betyder det att du får ersättning på veterinärfakturor upp till 172 500 kr.

Har du valt 25 % rörlig självrisk får du ersättning på veterinärfakturor upp till 187 500 kr. Det kan låta som ett bättre alternativ, men beror på att det är du som får stå för en större del av kostnaden.

En veterinärfaktura på 30 000 kr kostar dig 4500 kr om du väljer 15 % rörlig självrisk, och 7500 kr om du väljer 25 % rörlig självrisk. Det blir snabbt stora skillnader i pengar vilket gör den rörliga självrisken till en av de viktigaste punkterna att fundera igenom innan du tecknar en hundförsäkring.

Jämför fast självrisk

Fast självrisk är ett belopp du får betala vid första veterinärbesöket under en försäkringsperiod. Beloppet dras av på veterinärkostnaden, och på resterande belopp beräknas din rörliga självrisk.

Hos Agria kan du inte välja din fasta självrisk på den minsta försäkringen, den är 1500 kr. På mellan och stor försäkring finns 1400, 2350 och 3250 kr att välja på. Hos Folksam kan du välja 1800 eller 3000 kr som fast självrisk, och hos Sveland kan du välja mellan 1900, 2800 eller 4900 kr i fast självrisk. Hos IF kan du välja nivåerna 1500, 1900 eller 2700 kr. Moderna har nivåerna 1200, 2300 och 4000 kr. ManyPets och Lassie är de enda bolagen som erbjuder 0 kr i fast självrisk, Lassie dessutom 1500 och 3000 kr, och ManyPets 1500 och 3500 kr.

Jämför självriskperiod

Precis som vi nämnt att maxbelopp och rörlig självrisk på sätt och vis hör ihop, hör också den fasta självrisken och självriskperioden ihop.

Den fasta självrisken behöver du bara betala en gång per självriskperiod, oavsett hur många gånger du besöker veterinären och även om besöken gäller olika skador.

Det gör att en högre fast självrisk kombinerat med en lång självriskperiod kan bli billigare än en låg fast självrisk kombinerat med en kort självriskperiod om du behöver besöka veterinären flera gånger över en längre period.

Titta därför inte bara på hur många kronor den fasta självrisken är på, utan också hur många dagar självriskperioden gäller.

Hos Sveland och If är självriskperioden 125 dagar, hos Agria är den 135 dagar, och Moderna har 180 dagar självriskperiod. ManyPets, Lassie och Folksam har alla 365 dagar självriskperiod.

Jämför direktreglering

Direktreglering betyder att ditt försäkringsbolag kontaktas redan vid ditt veterinärbesök, och att du bara behöver betala den fasta och rörliga självrisken.

Om du gör veterinärbesök utanför försäkringsbolagets telefontid, t.ex om du måste åka till veterinären akut, måste du själv betala hela veterinärkostnaden och kontakta ditt försäkringsbolag vid ett senare tillfälle för att få tillbaka den delen de ska stå för.

Det betyder att du kanske måste lägga ut tiotusentals kronor och sedan vänta ett antal dagar innan försäkringsbolaget registrerat ärendet och betalat ut ersättningen till dig.

Titta därför alltid på vilka telefontider som gäller för direktreglering när du väljer din försäkring, för att minska risken att behöva betala hela veterinärkostnaden själv.

Direktreglering hos If och Folksam är öppen under vardagar 08-17, hos Agria är öppettiderna vardagar kl 08-18, och hos Sveland kan du direktreglera under vardagar kl 09-17. ManyPets har öppet vardagar mellan kl 8.30 och 16.45.

Lassie har marknadens bästa öppettider – du kan direktreglera alla dagar mellan 07 och 22, förutom under storhelg.

Sammanfattning maxbelopp och självrisk

  1. Ditt val av rörlig självrisk har stor påverkan på vad du faktiskt får betala när du står hos veterinären med en räkning.

  2. Det faktiska maxbeloppet påverkas av ditt val av rörlig självrisk, eftersom det avgör om försäkringsbolaget ska betala 75 eller 85 procent av veterinärräkningen.

  3. Valet av självriskperiod kan påverka kostnaden för den fasta självrisken mer än själva självriskbeloppet.

  4. Om du inte vill ligga ute med egna pengar är möjligheten till direktreglering viktig. Många försäkringsbolag direktreglerar bara under kontorstid.

Ersättning för medicin

Även om veterinärvårdsförsäkringen täcker räkningar hos veterinären, kan kostnaderna för medicin som ordinerats för behandling av skada och sjukdom snabbt bli stora. Receptbelagd medicin som skrivs ut av veterinär får du ersättning för om medicin ingår som punkt i din försäkring.

Hos Sveland ingår inte medicin i någon hundförsäkring, men du kan teckna det som tillägg upp till 6000 kr för deras lilla- och mellanförsäkring, och upp till 10 000 kr på deras största försäkring. Agria har ett rasberoende ersättningsbelopp, och du kan också teckna extra medicinersättning som tillägg.

Folksam, If, ManyPets och Lassie har ingen medicinersättning i sina respektive små försäkringar, däremot i sina mellan- och största försäkringar där medicin ingår i veterinärvårdsbeloppen, som är max 90 000 kr hos If,120 000 kr hos Folksam, 140 000 kr hos ManyPets och 150 000 kr hos Lassie.

Ersättning för rehabilitering

Rehabilitering kan ingå som punkt i din försäkring, och ger då ersättning när veterinär ordinerat rehabilitering efter en skada eller sjukdom. Inget försäkringsbolag har med rehab i sin minsta försäkring, men samtliga har med det i sin största försäkring.

För rehabilitering ersätter Agria ersätter upp till 6 000 eller 10 000 kr, Sveland ersätter upp till 10 000 kr. Lassie och If ersätter upp till 12 000 kr, och ManyPets ersätter upp till 14 000 kr i rehabilitering. Som enda bolag inkluderar Folksam rehabilitering i veterinärvårdsbeloppet för sin mellan- och stora försäkring.

Sveland ersätter rehabilitering i upp till tre månader, därefter krävs ny remiss av veterinär för ytterligare tre månader. Agria, Folksam och If ersätter rehabilitering i upp till fyra månader. ManyPets och Lassie har inga tidsbegränsningar i sin ersättning för rehabilitering.

Det skiljer också mellan bolagen vilken typ av rehabilitering som ingår, något som också kan vara värt att kontrollera. Generellt lämnar samtliga bolag ersättning för simning och vattentrask, men bara några av bolagen lämnar ersättning för t.ex akupunktur och laserbehandling.

Hos If måste rehab i förväg vara godkänd. Sveland lämnar vanligtvis ersättning för vattentrask, simning och laserbehandling – men tar beslut i varje enskilt fall. Agria lämnar ersättning för simning, massage, stretching och treadmill. ManyPets lämnar ersättning för vattentrask, simning, akupunktur, fysioterapi, osteopatisk behandling och laserbehandling. Som enda bolag lämnar Lassie ersättning för alla typer av rehab så länge den är ordinerad av veterinär.

Ersättning för veterinärfoder

Denna punkt i försäkringen ger dig ersättning för foder som ordinerats av veterinär.

De enda bolagen som ger ersättning för ordinerat foder är Lassie och ManyPets. Båda saknar ersättning i sin minsta försäkring men ger 3000 kr per år i sina mellanförsäkringar. I sina största försäkringar ersätter Lassie med 6000 kr och ManyPets med 7000 kr per år.

Livförsäkring

En livförsäkring är en tilläggsförsäkring till din veterinärvårdsförsäkring. Den kan inte tecknas för sig själv.

Livförsäkringen gäller om din hund dör, behöver avlivas, springer bort eller blir stulen. Ersättning lämnas då hunden insjuknar eller skadas så svårt att den avlider eller måste avlivas enligt veterinär. Livförsäkringsbeloppet kan du välja, men kan max vara det belopp du betalat för hunden.

Om hunden blir stulen eller kommer bort i Sverige gäller hos Sveland och Agria att ersättning utgår om hunden inte återfinns inom tre månader. Hos Lassie gäller att hunden måste varit borta i minst två månader. Hos Folksam gäller en månad. Polisanmälan måste ha gjort och hunden måste ha efterlysts i lokalpress eller i sociala medier.

Hos Lassie är maxbeloppet för livförsäkring 30 000 kr, medan Sveland anger att försäkringsbeloppet högst kan motsvara marknadsvärdet.

Hos Agria gäller att hundens max försäkringsbelopp är beloppet du köpte hunden för. Värdet kan också bero på hundens marknadsvärde. Marknadsvärde innebär vad det skulle ha kostat att köpa en likvärdig hund. Marknadsvärdet styrs av vilka meriter hunden har från exempelvis utställningar och jaktprov.

Du kan höja livvärdet på din hund om du exempelvis ställer ut, jagar eller har en servicehund. Då höjer du livvärdet i takt med att hunden meriterar sig. Är din hund värd mer än 30 000 kronor kräver Agria ett veterinärintyg innan det nya livvärdet börjar gälla. För att teckna Agria livförsäkring som är högre än hundens inköpspris eller över 30 000 kronor, måste hunden ha officiella meriter.

Hos både Lassie och Agria gäller att beroende på ras kan livförsäkring tecknas fram tills att hunden fyller fyra år och upphör när hunden fyller åtta år (för t.ex Berner sennen, Grand Danois och Leonberger), tecknas fram tills att hunden fyller sex år och upphör när hunden fyller tolv år (för t.ex Chihuahua, Dvärgschnauzer och Jack russell) eller tecknas fram tills hunden fyller sex år och upphör när hunden fyller tio år (för övriga raser).

Hos ManyPets är maxbeloppet 70 000 kr och gäller till dess att hunden fyllt nio år. Hos Sveland kan livförsäkring tecknas fram tills hunden fyller sju år, och gäller tills det år då hunden fyller tio år.

Som enda bolag inkluderar ManyPets livförsäkring i sin största försäkring. ManyPets mindre försäkringar och övriga bolags samtliga försäkringar har livförsäkring som möjlig tilläggsförsäkring.

Område för försäkringsskydd

Om du reser utanför Sveriges gränser är det viktigt att din försäkring täcker veterinärbesök även i utlandet, vilket inte alla försäkringar gör.

ManyPets minsta försäkring täcker enbart veterinärvård i Sverige, medan deras mellan- och stora försäkring ger ersättning för veterinärvård även i EU, Norge, Storbritannien och Schweiz.

Samtliga försäkringar från övriga bolag täcker veterinärvård i EU, Norge, Storbritannien och Schweiz.

Ersättning för avlivning och kremering

Om din hund blir sjuk eller skadas och måste avlivas lämnar försäkringsbolagen ersättning för kostnader som uppstår vid avlivning, omhändertagande och/eller kremering, under förutsättning att sjukdomen eller skadan är ersättningsbar.

Agria och Folksam lämnar ersättning med upp till 1000 kr för detta. Sveland ersätter upp till 1500 kr. Lassie, ManyPets och If täcker kostnader upp till 2000 kr.

Karenstid

Karenstid betyder att försäkringen inte ersätter sjukdomar och skador som inträffar från det att försäkringen tecknats och ett visst antal dagar framåt.

Undantag görs oftast om skadan är orsakad av en yttre händelse, om hunden haft en motsvarande försäkring tecknad i annat bolag, eller om det handlar om en valp som är försäkrad före en viss ålder.

Agria har en karenstid om 20 dagar, men erbjuder karensfrihet bl.a om motsvarande försäkring funnits hos annat bolag i minst 20 dagar eller för valpar med veterinärintyg som försäkras innan 12 veckors ålder.

Sveland och Folksam har ingen karenstid för olyckor i sin försäkring, inte heller om hunden tills försäkring tecknas varit försäkrad i annat bolag med motsvarande skydd. Annars gäller 20 dagar karens. Om du uppgraderar din försäkring gäller också 20 dagar karens, men enbart på den förbättrade delen.

ManyPets och Lassie har en karenstid på 14 dagar för sjukdomar, men ingen karens vid olycksfall. ManyPets har inte någon karens alls om hunden varit försäkrad i annat bolag ända fram till att den nya försäkringen tecknas.

Jämför hundförsäkring

Att själv jämföra hundförsäkring är inte alltid så lätt. Det gäller i de flesta fall att sätta sig in i de villkor som varje försäkringsbolag har innan man tar beslut kring vilken hundförsäkring som passar en bäst. Det är många faktorer att fundera över, och inte bara att ta den försäkring som har lägst pris. På Hundförsäkringar.se hjälper vi dig att hitta bästa hundförsäkringen utifrån dina förutsättningar. Vi har läst försäkringsvillkoren rad för rad och samlat informationen för att du ska slippa.

Det första valet du behöver göra är om du ska teckna hundförsäkring hos ett försäkringsbolag som specialiserat sig på djurförsäkringar, eller om du ska undersöka möjligheten till hundförsäkring hos ditt befintliga försäkringsbolag. Generellt kan man säga att om du är intresserad av en så heltäckande försäkring som möjligt, med möjlighet till olika tillägg för att utforma din försäkring som du vill ha den - så är det något av de specialiserade hundförsäkringsbolagen du ska vända dig till.

Hundförsäkringen med det högsta betyget i Konsumenternas test, mycket tack vare generös ersättning och tydliga villkor.

Läs villkor Mer om ManyPets

Marknadens högsta ersättning för veterinärvård, och de absolut bästa öppettiderna för direktreglering. Ingen bindningstid.

Läs villkor Mer om Lassie

Försäkringsbolaget som funnits sedan 1987 med anor från 1900-talets början. Störst på hundförsäkringar i Sverige med runt 30 % andel.

Läs villkor Mer om Agria

Att jämföra hundförsäkring

Som vi gått igenom finns många punkter att gå igenom och ta ställning till innan man väljer sin hundförsäkring. Olika hundförsäkringar har olika bra täckning och det finns flera bra försäkringar på marknaden. Det viktigaste är att hitta den som passar just dig och din hund.

Vanliga frågor och svar

Börja med att gå igenom de behov du har. Läs igenom punkterna i vår genomgång och värdera vad som är viktigast när du väljer din hundförsäkring.

En mindre omfattande försäkring ger dig en lägre månadskostnad men täcker inte lika mycket vid sjukdom eller skada. Har du en egen buffert att täcka veterinärkostnader med om något händer kan en enklare försäkring räcka. Vill du försäkringen ska täcka så mycket som möjligt får du vara beredd på en högre månadskostnad.

Hundförsäkringar

ManyPets

Lassie

Agria