Hitta rätt djurförsäkring

Viktigt

Eftersom det finns en mängd olika försäkringsbolag som erbjuder olika försäkringsalternativ för ditt djur, finns det ett antal ledande frågor du bör ställa när du ringer runt för att jämföra alternativen. Var noga med att beakta att det inte är någon annan än du som ska teckna försäkringen, varför man ska vara noggrann med att inte låta sig luras på något man i slutändan inte över huvud taget behöver. Därför är det viktigt att göra sig införstådd med bolagens villkor och avtal och se till att man läst in sig även på det finstilta.


Värt att komma ihåg är att man har 14 dagars ångerrätt på försäkringar, vill du alltså avsluta ett startat avtal är det lämpligast att ringa innan de 14 dagarna gått för att verbalt meddela att du vill avsluta den. Försäkringen tecknas vanligtvis från det att valpen är 6 veckor till dess att hunden fyller 6 eller 7 år. Det finns en inkluderad karenstid om 20 eller 30 dagar och blir din hund sjuk under den tiden gäller alltså inte försäkringen. Inte ens om hunden blivit smittad av något under karenstiden vill vissa bolag inte ersätta.

Det bör vid tecknandet av försäkring funderas över om hunden ska användas till avel eller inte, eller om den ska användas som jakt- eller sällskapshund. Om hunden i tävlingssammanhang skaffar sig ett ”högre värde” bör även livvärdet höjas vartefter detta sker. Ibland ger uppfödaren en så kallad uppfödarförsäkring som gäller i upp till 3 år om uppfödaren betalt premien med undantaget för vissa bolag som enligt sina egna villkor avslutar försäkringen om tiken byter bolag. I rättstvister ska detta tänkas på.

Vidare beror livförsäkringen på hur mycket man betalat för sin hundvalp och förmodligen vill man ha tillbaka beloppet när djuret avlider och därför bestämmer man själv ett valfritt belopp. Givetvis får den summan inte överstiga inköpsvärdet. Sätter man trots detta en högre summa kan man, om försäkringsbolaget upptäcker det, bli anmäld för bedrägeri och självklart behöva återbetala pengarna. Men försäkringen i sig kan man höja om hunden som tidigare nämnt skulle stiga i sitt meritvärde. Livförsäkringen är den del som höjs ju äldre hunden blir men ersätter dig också om hunden skulle komma bort av någon anledning eller kanske bli stulen. Om hunden ska användas för avel är det viktigt att det finns täckning för eventuella ingrepp som kan tänkas behöva utföras. Man bör också kolla upp avtalen för bolagen och deras försäkringar. Vissa av dem har högre självrisker och högre procentsats av överstigande belopp.